Даний договір між рестораном-пекарнею Puree в Україні https://pureecafe.com, в подальшому «Продавець», і користувачем послуг ресторану-пекарні, в подальшому «Замовник», є договором доручення на замовлення, придбання та доставку Товарів і визначає основні умови замовлення, придбання і доставки товарів через інтернет-сайт https://pureecafe.com

Покупець, діючи з метою придбання Товару, приймає умови цього договору купівлі-продажу товарів (далі - Договір) на наступних умовах.

1. Визначення термінів
1.1. Публічна оферта (далі – «Оферта») – публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі – «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті, включаючи всі Додатки.
1.2. Замовлення – рішення Замовника замовити товар і його доставку, оформлення та/або доручення на придбання і доставку товарів.

2. Загальні положення
2.1. Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (офертою) ресторану-пекарні https://pureecafe.com будь-якій фізичній особі (далі – Покупець) укласти договір купівлі-продажу товарів. Зазначений договір є публічним, тобто, відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх покупців.
2.2. Згідно зі статтею 642 Цивільного Кодексу України, повним і беззастережним прийняттям умов даної пропозиції (оферти), що підтверджує укладення Договору купівлі-продажу товарів на запропонованих нижче умовах, є факт оформлення та підтвердження замовлення.
2.4. Оформленням Замовлення Покупець підтверджує згоду та безумовне прийняття ним умов цієї пропозиції (оферти).
2.5. Укладаючи Договір (тобто акцептуючи умови даної оферти шляхом оформлення Замовлення), Покупець підтверджує наступне:


а) Покупець цілком і повністю ознайомлений і погоджується з умовами цієї пропозиції (оферти);
б) він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних на умовах, визначених нижче. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням Договору Замовник підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Замовник також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Замовника, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних. Обсяг прав Замовника як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.

3. Ціна товару
3.1. Ціна на кожну позицію Товару вказана на сайті ресторану-пекарні.
3.2. Продавець має право в односторонньому порядку змінити ціну на будь-яку позицію Товару.
3.3. У разі зміни ціни на замовлений Товар, Продавець зобов'язується проінформувати Покупця про зміну ціни Товару.
3.4. Покупець має право підтвердити або анулювати Замовлення на придбання Товару, якщо ціна була змінена Продавцем після оформлення Замовлення.
3.5. Зміна Продавцем ціни на оплачений Покупцем Товар не допускається.
3.6. Вартість доставки Товару не входить в Ціну Товару та сплачується окремо за тарифами кур'єрської служби за потребою.
3.7. Зобов'язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю коштів.
3.8. Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Товар здійснюються способами, зазначеними на сайті https://pureecafe.com
4.Оформлення замовлення
4.1. Замовлення Товару здійснюється Покупцем через сайт https://pureecafe.com
4.2. При замовленні на сайті ресторану-пекарні, Покупець зобов'язується надати наступну реєстраційну інформацію:
4.2.1. ім'я Покупця або вказаної ним особи (одержувача);
4.2.2. контактний телефон.
4.3. Найменування, кількість, ціна обраного Покупцем Товару вказуються в кошику Покупця на сайті ресторану-пекарні.
4.4. Якщо Продавцю необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у Покупця. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Покупцю при купівлі товарів в ресторані-пекарні.
4.5. Ухвалення Покупцем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних в реєстраційну форму на сайті ресторану-пекарні.
4.6. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.
4.7. Договір купівлі-продажу дистанційним способом між Продавцем і Покупцем вважається укладеним з моменту електронного оформлення замовлення на сайті ресторану-пекарні.

5. Доставка та передача Товару Покупцю
5.1. Способи, порядок і терміни доставки товарів вказані на сайті ресторану-пекарні. Порядок і умови доставки замовленого товару Покупець погоджує в момент оформлення покупки.
5.2. Право власності та ризик випадкової втрати або пошкодження товару переходить до Замовника або до його Представника з моменту отримання товару шляхом підписання Сторонами товарного чека та/або замовлення (та/або доручення на придбання і доставку товару) на доставку.
5.3. Доставка товару здійснюється із залученням третіх осіб (кур'єрської служби).
5.4. При отриманні товару Замовник повинен перевірити відповідність Товару якісним і кількісним характеристикам (найменування товару, кількість, комплектність).

6. Повернення товару
6.1. Повернення товару неможливе.

7. Відповідальність Сторін
7.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві внаслідок неналежного використання Товарів, придбаних у Продавця.
7.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов'язань в разі надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.
7.3. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України та положень цього Договору.
7.4. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин, таких як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Продавця та/або Покупця після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону.Skymall, проспект Романа Шухевича, 2т, 3 поверх
Адреса пекарні-ресторану:
І давай тримати зв'язок
Є питання? Дзвони!
+380 67 666 5066